Twoje dane

W roku szkolnym  2018/2019 w  IX Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego   

"Twoje Dane - Twoja Sprawa.
Skuteczna ochrona danych osobowych.
Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

uczestniczy 335 placówek oświatowych, w tym również Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.

Celem „Twoje dane – twoja sprawa…” jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności – zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów.

Koordynatorem Programu w szkole jest Agnieszka Iwańska-Warczak.

Program jest przedsięwzięciem realizowanym od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W celu zwiększenia świadomości ochrony danych osobowych w środowisku oświatowym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej przygotował publikację „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik RODO.”

Szczegółowe informacje na temat programu oraz poradnik znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: www.uodo.gov.pl/tdts

Zapraszamy!