Szkolne koło Caritas

Pracowita sobota dla Szkolnego Koła Caritas

W ostatnią sobotę roku szkolnego Szkolne Koło Caritas wykonało ostatnie zadanie. Było nim sprzątanie zabytkowego cmentarza przy kościele św. Anny w Sztumie. Członkowie Koła przede wszystkim pielęgnują groby tych zmarłych, którzy w Sztumie i okolicy nie mają nikogo bliskiego. Poza tym swoją troską obejmują otoczenie kościoła.

Podczas wykonywania pracy uczniowie usłyszeli wiele miłych słów od osób, które pielęgnowały groby swoich bliskich zmarłych. Natomiast w niedzielę podczas wszystkich Mszy św. wśród ogłoszeń parafialnych było podziękowanie dla Koła.

 

Pracę wykonali: Julia Ossowska, Aleksandra Kwiatkowska, Wojciech Tryka i Szymon Olszewski z klasy III c; Kaja Kucińska, Wiktoria Beutler i Kamila Cendrowska z klasy III b; Michał Dąbrowski z klasy III f;

Halina Żyra – opiekun SKC

 

 

Pielęgnacja „Pola Nadziei”

„Pole Nadziei” przy naszej szkole wymaga systematycznej pielęgnacji. Członkowie Szkolnego Koła Caritas usuwają chwasty oraz dbają o estetyczny wygląd tego miejsca, gdy żonkile przekwitają. W tym roku szkolnym Koło otrzymało sadzonki letnich kwiatków od p. Moniki Nieścier. Zostały one zasadzone między żonkilami, które będą wykopane w czerwcu.

Tym razem pracą na „Polu” zajęły się uczennice: Aleksandra Kwiatkowska, Klaudia Kulecka i Julia Ossowska z klasy III c.

Pani Monice Nieścier bardzo dziękujemy.

Halina Żyra – opiekun SKC

 

Pola Nadziei” – wiosna 2019

„Pola Nadziei” to ogólnopolska akcja – kwesta na rzecz hospicjów, fundacji i stowarzyszeń zajmujących się pomocą niesprawnym i przewlekle chorym. Naszą lokalną placówką tego typu jest Stowarzyszenie „Dar Serca” w Sztumie. Właśnie dla tego Stowarzyszenia dwa razy w roku organizowane są zbiórki pieniędzy prowadzone w mieście oraz przy kościołach Dekanatu Sztumskiego.

Szkolne Koło Caritas wpisuje się w program „Pól Nadziei”, włączając się w prowadzenie zbiórek. Ostatnia odbyła się w dniach 25 i 26 maja br., a uczestniczyli w niej: Piotr Lewandowski z klasy III a; Julia Ossowska i Szymon Olszewski z klasy III c; Wiktoria Jedwabna z klasy I c oraz Kacper Kowal i Martin Rathanów z klasy I g.

Wraz z uczniami w akcji wzięły nauczycielki: p. Agnieszka Iwańska – Warczak oraz opiekunka Koła.

Halina Żyra – opiekun SKC

 

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Niedziela Miłosierdzia Bożego przypada tydzień po Wielkanocy. W tym roku było to 28 kwietnia. Ta niedziela jest świętem patronalnym Caritas, dlatego właśnie wtedy wolontariusze gromadzą środki na rzecz Caritas Diecezji Elbląskiej.

Nasze Szkolne Koło Caritas uczestniczyło w kweście, która rozpoczęła się w sobotę 27 bm., po wieczornej Mszy św., w parafii św. Anny w Sztumie. Pracę kontynuowaliśmy w niedzielę 28 bm.

W akcji uczestniczyli: Roksana Jarzembińska z klasy III c; Natalia Westfal i Kaja Kucińska z klasy III b; Piotr Lewandowski z klasy III a oraz Kacper Kowal i Martin Rathenów z klasy I g.

Do naszych uczniów dołączyli: Jakub Ścisłowski – obecnie już absolwent naszej szkoły i Oskar Niedziałkowski, który uczy się w jednej ze szkół w Malborku.

Dziękuję uczniom za sprawne wykonanie zadania.

Halina Żyra – opiekun SKC

 

 

 

Świąteczne paczki

Szkolne Koło Caritas co roku w czasie Adwentu bierze udział w akcji organizowanej przez Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii św. Anny w Sztumie. Celem jest zgromadzenie żywności przeznaczonej na świąteczne paczki dla potrzebujących.

Młodzież z naszego Koła przygotowała w sklepach stanowiska, gdzie była gromadzona żywność. Dwa razy w każdym tygodniu odbierała ją ze sklepów i przekazywała do domu parafialnego, a 20 grudnia pomogła w przygotowaniu świątecznych paczek.

Chętnych do udziału w akcji nie brakowało, toteż uczestniczyli w niej: Kaja Kucińska i Natalia Westfal z klasy III b; Aleksandra Kwiatkowska i Julia Ossowska z klasy III c oraz Jakub Ścisłowski i Damian Tomaszewski z klasy IV c.

Dziękuję uczniom za sprawne przeprowadzenie akcji.

Halina Żyra – opiekun SKC

Przedświąteczna zbiórka żywności

W czasie Wielkiego Postu Parafialny Zespół Caritas działający w parafii św. Anny w Sztumie prowadzi przedświąteczną zbiórkę żywności na paczki dla potrzebujących. W ramach współpracy z tym Zespołem nasze Koło Caritas angażuje się w tę akcję na różne sposoby. W tym roku już przygotowaliśmy w sklepach miejsca na żywność, odbieraliśmy ją ze sklepów, by przekazać Zespołowi, a także zachęcaliśmy klientów sklepów do ofiarności. Ostatnie z wymienionych zadań wykonaliśmy w ostatnią sobotę, czyli 13 kwietnia br. w „Biedronce” i w sklepie warzywniczym p. Kozłowskiego.

W sobotę pracowali Wiktoria Czapla z klasy IV c; Julia Ossowska i Szymon Olszewski z klasy III c.

Pozostało jeszcze zlikwidowanie stanowisk w sklepach i przygotowanie paczek. Tę pracę wykonamy w następnym tygodniu, wraz z innymi wolontariuszami.

Halina Żyra – opiekun SKC

Nasze „Pole Nadziei”

Od kilku lat Szkolne Koło Caritas ma swoje „Pole Nadziei” przed wejściem do głównego budynku szkoły. Zadaniem Koła jest pielęgnowanie tego miejsca, toteż co drugi rok uczniowie wykopują cebulki żonkili w czerwcu, a sadzą je we wrześniu. Natomiast w innym czasie troszczą się o to, by „Pole” było zadbane. 08 kwietnia br. cztery uczennice: Aleksandra Kwiatkowska, Klaudia Kulecka  i Maja Wierzbowska z klasy III c oraz Kamila Cendrowska z klasy III b pozbyły się chwastów, które zaczęły wyrastać między żonkilami.

W pracy pomagał ks. Kajetan Jakubowski.

Halina Żyra – opiekun SKC

 

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami pod hasłem: „Misjonarze mocą Ducha” w Kościele obchodzony był 17 marca 2019 r.

Dzięki współpracy z Parafią św. Anny w Sztumie nasze Koło Caritas włączyło się w ogólnopolską akcję zbiórki pieniędzy na cele misyjne. Zadanie to wykonaliśmy w sobotę 16 i 17 marca br. Kwestę rozpoczęliśmy po Mszy św. w sobotni wieczór, a kontynuowaliśmy ją po każdej Mszy w niedzielę.

W akcji uczestniczyli: Roksana Jarzembińska, Aleksandra Kwiatkowska, Julia Ossowska, Szymon Olszewski i Wojciech Tryka z klasy III c; Wiktoria Natalia Westfal z klasy III b; Wiktoria Czapla z klasy III; Magdalena Ciupak z klasy IV b; Kacper Laskowski z klasy I a oraz Kacper Kowal z klasy I g.

Do naszych uczniów dołączył Oskar Niedziałkowski, który uczy się w jednej ze szkół w Malborku.

Dziękuję uczniom za sprawne wykonanie zadania.

Halina Żyra – opiekun SKC

Idea Caritas

Nasze Szkolne Koło Caritas świetnie radzi sobie z realizacją naczelnej idei Caritas. Dzieje się to przede wszystkim dzięki harmonijnej i niezwykle owocnej współpracy z parafią św. Anny w Sztumie. Zaangażowanie w życie parafii umożliwia nam włączanie się w akcje międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne i lokalne. Ostatnią z nich była kwesta na rzecz chorego mieszkańca Sztumu, który jest pod opieką Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”.

W sobotę 19 bm. i w niedzielę 20 bm. przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy na ten cel. Zgromadzone fundusze zostały przekazane rodzicom chorego chłopca.

W akcji uczestniczyli: Wiktoria Czapla i Jakub Ścisłowski z klasy IV c; Magdalena Ciupak z klasy IV b; Julia Ossowska, Roksana Jarzembińska, Aleksandra Kwiatkowska, Wojciech Tryka i Szymon Olszewski z klasy III c; Kaja Kucińska, Wiktoria Beutler i Kamila Cendrowska z klasy III b; Karolina Falkowska z klasy II b; Michał Dąbrowski z klasy III f; Kacper Laskowski z klasy I a; Piotr Lewandowski z klasy III a oraz Kacper Kowal z klasy I g.

Halina Żyra – opiekun SKC

Orszak Trzech Króli w Sztumie

Kolejny raz Szkolne Koło Caritas miało przyjemność współuczestniczyć w przygotowaniu i przeprowadzeniu Orszaku Trzech Króli w Sztumie. Wydarzenie to miało miejsce 06 stycznia br. Trasa Orszaku wiodła od parafii św. Anny do parafii św. Andrzeja Boboli.

Podczas największych jasełek ulicznych członkowie Koła rozpoczęli pracę przed wymarszem w drogę. Jedna grupa wolontariuszy pracowała z p. Agnieszką Iwańską – Warczak – w parafii św. Andrzeja Boboli przygotowywała poczęstunek, natomiast druga grupa wraz z p. Nadiyą Markiewicz i ze mną przygotowywała się do rozprowadzania koron, śpiewników i naklejek orszakowych oraz okolicznościowych gazet. Te rekwizyty rozprowadzaliśmy wśród uczestników Orszaku – przed jego rozpoczęciem i w trakcie przejścia przez miasto.

Członkowie Koła współpracowali z innymi wolontariuszami – ks. Kajetanem Jakubowskim i Liturgiczną Służbą Ołtarza, którą opiekuje się ks. Kajetan.

W wykonaniu zadania uczestniczyli: Karolina Falkowska z klasy II b; Julia Ossowska, Aleksandra Kwiatkowska z klasy III c; Kaja Kucińska, Natalia Westfal, Wiktoria Beutler i Kamila Cendrowska z klasy III b; Michał Dąbrowski z klasy III f; i Jakub Ścisłowski z klasy VI c.

Wszystkim składam serdeczne podziękowanie.

Halina Żyra – opiekun SKC

 

Świąteczne paczki

Szkolne Koło Caritas co roku w czasie Adwentu bierze udział w akcji organizowanej przez Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii św. Anny w Sztumie. Celem jest zgromadzenie żywności przeznaczonej na świąteczne paczki dla potrzebujących.

Młodzież z naszego Koła przygotowała w sklepach stanowiska, gdzie była gromadzona żywność. Dwa razy w każdym tygodniu odbierała ją ze sklepów i przekazywała do domu parafialnego, a 20 grudnia pomogła w przygotowaniu świątecznych paczek.

Chętnych do udziału w akcji nie brakowało, toteż uczestniczyli w niej: Kaja Kucińska i Natalia Westfal z klasy III b; Aleksandra Kwiatkowska i Julia Ossowska z klasy III c oraz Jakub Ścisłowski i Damian Tomaszewski z klasy IV c.

Dziękuję uczniom za sprawne przeprowadzenie akcji.

Halina Żyra – opiekun SKC

 

„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”

„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” jest ogólnopolską akcją Caritas Polska, a polega na sprzedaży świec na stoły wigilijne. Zdobyte w ten sposób pieniądze organizator przeznacza na pomoc potrzebującym dzieciom. Rozprowadzanie świec odbywa się w Adwencie.

Nasze Koło Caritas co roku bierze udział w akcji, sprzedając świece przy kościele parafialnym św. Anny w Sztumie oraz przy kościele filialnym w Sztumskiej Wsi.

W tym roku wykonaliśmy to zadanie w dniach 15 i 16 grudnia, a wzięli w niej udział: Kacper Laskowski z klasy I a; Kaja Kucińska, Natalia Westfal i Kamila Cendrowska z klasy III b; Julia Ossowska, Aleksandra Kwiatkowska, Szymon Olszewski i Wojciech Tryka z klasy III c; Magdalena Ciupak z klasy IV b oraz Jakub Ścisłowski z klasy IV c.

Halina Żyra – opiekun SKC

 

XVIII Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie

W drugą niedzielę Adwentu, w tym roku 10 grudnia, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski w Kościele w Polsce i w placówkach polonijnych był obchodzony XVIII Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Jego celem jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej.

W ramach tego dnia Szkolne Koło Caritas wzięło udział w kweście przy kościele św. Anny w Sztumie. Pracę rozpoczęliśmy już w sobotę po wieczornej Mszy świętej. Kontynuowaliśmy ją w niedzielę, gromadząc ofiary do puszek.

W akcji wzięli udział: Wiktoria Czapla, Damian Tomaszewski i Jakub Ścisłowski z klasy IV c; Michał Dąbrowski z klasy III f; Kamila Cendrowska i Wiktoria Beutler z klasy III b oraz Karolina Falkowska z klasy II b.

Wszystkim serdecznie dziękuję za pracę

 Halina Żyra – opiekun SKC

 

Szkolne Koło Caritas znów w pracy

W sobotę 10 listopada dwie grupy wolontariuszy wzięły udział w sprzątaniu cmentarza przy kościele św. Anny w Sztumie. Byli to członkowie naszego Szkolnego Koła Caritas oraz Liturgiczna Służba Ołtarza parafii św. Anny w Sztumie – pod opieką ks. Kajetana Jakubowskiego.

W niedzielę 11 bm. w ogłoszeniach parafialnych Dziekan Dekanatu Sztumskiego ks. A. Starczewski podziękował za pracę i podkreślił, że w takim wydaniu i w tym dniu jest ona dowodem patriotyzmu młodych ludzi.

W akcji uczestniczyli: Roksana Jarzembińska, Aleksandra Kwiatkowska, Julia Ossowska, i Wojciech Tryka z klasy III c; Natalia Westfal i Kamila Cendrowska z klasy III b oraz Kacper Laskowski z klasy I a.

Dziękuję uczniom za sprawne wykonanie zadania.

Halina Żyra – opiekun SKC

XVIII Dzień Papieski i 10 – lecie Szkolnego Koła Caritas

Tradycją w naszej szkole jest, że co roku czcimy Dzień Papieski. Okolicznościowa uroczystość upamiętniająca 40. rocznicę wyboru Karola Wojtyła na papieża odbyła się 18 października. Pod kierunkiem nauczycieli młodzież przedstawiła montaż słowno – multimedialny zawierający wspomnienie o Wielkim Polaku i przesłaniu jego nauki.

Druga część uroczystości była poświęcona Szkolnemu Kołu Caritas, które w tym roku obchodzi dziesiątą rocznicę funkcjonowania. Opiekun Koła p. Halina Żyra podziękowała wszystkim, dzięki którym Koło powstało oraz osobom wspierającym je w codziennej pracy. Ksiądz Kajetan Jakubowski zaprezentował działalność Koła. Natomiast zaproszeni goście, czyli Dyrektor Caritas Diecezji Elbląskiej ks. Wojciech Borowski oraz Dziekan Dekanatu Sztumskiego i jednocześnie Proboszcz Parafii św. Anny w Sztumie ks. Andrzej Starczewski, podziękowali członkom Koła za ich trud.

Spotkanie zakończyła Dyrektor Szkoły p. Marzena Zawisza podziękowaniami za przygotowanie uroczystości oraz za pracę Koła.

Halina Żyra – opiekun SKC

XVIII Dzień Papieski

W niedzielę 14 października br. obchodziliśmy XVIII Dzień Papieski. Jak zawsze tego dnia w całym kraju przy kościołach przeprowadzona została kwesta na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.Zgromadzone w ten sposób środki Fundacja przeznacza na Stypendia Papieskie dla zdolnej ubogiej młodzieży.

Szkolne Koło Caritas wzięło udział w zbiórce pieniędzy przy kościele parafialnym św. Anny w Sztumie oraz przy kościele filialnym w Sztumskiej Wsi.

W akcji uczestniczyli: Roksana Jarzembińska, Aleksandra Kwiatkowska, Julia Ossowska, Szymon Olszewski z klasy III c; Kaja Kucińska i Natalia Westfal z klasy III b; Aleksandra Jędrzejewska, Wiktoria Czapla, Jakub Ścisłowski i Damian Tomaszewski z klasy III c, Magdalena Ciupak z klasy IV b oraz Kacper Laskowski z klasy I a.

Nasze Koło może pochwalić się tym, że wśród swoich członków ma stypendystki. Są to uczennice z klasy III c: Roksana Jarzembińska, Aleksandra Kwiatkowska i Julia Ossowska.

Halina Żyra – opiekun SKC

 

Pierwsze zadanie wykonane

Szkolne Koło Caritas wzięło udział w diecezjalnej akcji zbiórki pieniędzy na rzecz Caritas Diecezji Elbląskiej, która odbyła się 06 i 07 października br. Kwestę przeprowadziło przy kościele parafialnym św. Anny w Sztumie oraz przy kościele filialnym w Sztumskiej Wsi.

Mimo że akcja była organizowana w niemalże ostatniej chwili, członkowie Koła nie zawiedli.

W akcji uczestniczyli: Roksana Jarzembińska, Aleksandra Kwiatkowska, Julia Ossowska, Szymon Olszewski i Wojciech Tryka z klasy III c; Wiktoria Beutler z klasy III b; Aleksandra Jędrzejewska z klasy III c oraz Michał Dąbrowski z klasy III f.

Do naszych uczniów dołączył Oskar Niedziałkowski, który uczy się w jednej ze szkół w Malborku.

Dziękuję uczniom za sprawne wykonanie zadania.

Halina Żyra – opiekun SKC

 

Pożegnanie absolwentów

27 kwietnia 2018 roku był wyjątkowym dniem dla wszystkich, którzy w tym roku ukończyli naukę w technikum. Wśród absolwentów było aż 15 członków Szkolnego Koła Caritas. Specjalnie dla nich tego dnia gościł u nas Koordynator Szkolnych Kół Caritas Diecezji Elbląskiej ks. Damian Papierowski. Opuszczającym szkołę ks. Damian wręczył podziękowania od Dyrektora Caritas Diecezji Elbląskiej. Do podziękowań dołączyli się Dziekan Dekanatu Sztumskiego - proboszcz parafii św. Anny w Sztumie ks. Andrzej Starczewski oraz ks. Kajetan Jakubowski.

Dziękuję wszystkim obecnie już absolwentom za serce wkładane w dzieło Caritas.

Halina Żyra – opiekun SKC

 

 

Pielęgnujemy nasze "Pole Nadziei"

Halina Żyra – opiekun SKC

Pola Nadziei w Sztumie

 

Trwa wiosenna edycja ogólnopolskiej charytatywnej akcji Pola Nadziei. Od kilku lat uczestniczy w niej nasze Szkolne Koło Caritas. Zadaniem Koła jest prowadzenie kwesty na rzecz Stowarzyszenia Dar Serca. W Sztumie akcja odbyła się ona 14 i 15 kwietnia br. Członkowie Koła gromadzili pieniądze przy Biedronce, na Placu Wolności przy kościele św. Anny w Sztumie oraz przy kościele w Nowej Wsi.

W akcji uczestniczyli: Paulina Ambroszkiewicz, Paulina Ambroszkiewicz, Katarzyna Orłowska, Dorota Kapuścińska, Patrycja Kruszyńska i Natalia Nowak z klasy IV b; Małgorzata Książak i Grzegorz Lewandowski z klasy IV C; Aleksandra Jędrzejewska i Jakub Ścisłowski z klasy III c; Joanna Kopacz z klasy III f; Roksana Jarzembińska, Aleksandra Kwiatkowska i Julia Ossowska z klasy z II c; Wiktoria Beutler, Natalia Westfal i Kaja Kucińska z klasy II b.

Dołączył do nas Michał Dąbrowski z klasy II f.

Kwestującymi poza mną opiekowała się p. Agnieszka Iwańska – Warczak.

Dziękuję za sprawne wykonanie zadania.

Halina Żyra – opiekun SKC

 

 

Akcja Caritas Polska

Szkolne Koło Caritas wzięło udział w ogólnopolskiej akcji zbiórki pieniędzy w niedzielę Miłosierdzia Bożego, na rzecz Caritas Diecezji Elbląskiej. Kwestę przeprowadziło przy kościele parafialnym św. Anny w Sztumie oraz przy kościele filialnym w Sztumskiej Wsi.

Zadanie to nasze Koło wykonywało we współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas działającym w parafii św. Anny w Sztumie.

W akcji uczestniczyli: Paulina Ambroszkiewicz z klasy IV b; Wiktoria Czapla i Aleksandra Jędrzejewska z klasy III c; Bartosz Langowski z klasy III f; Julia Ossowska i Aleksandra Kwiatkowska z klasy II c oraz Kaja Kucińska z klasy II b.

Dziękuję uczniom za sprawne wykonanie zadania.

Halina Żyra – opiekun SKC

 

Wielkopostna pomoc dla potrzebujących

W czasie Wielkiego Postu nasze Koło Caritas brało udział w akcji organizowanej przez Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Anny w Sztumie. Działania Koła polegały na odbiorze i dostarczeniu do domu parafialnego (dwa razy w tygodniu, popołudniami) produktów żywnościowych podarowanych przez klientów sklepów wyznaczonych nam przez PZC. Poza tym członkowie Koła uczestniczyli w przygotowaniu paczek dla potrzebujących. W tej części pracy kolejny raz sprawdziły się członkinie Koła – Paulina Ilbegi i Alicja Sobocińska z klasy IV b.

Halina Żyra – opiekun SKC

Orszak Trzech Króli w Sztumie

Już po raz czwarty 06 stycznia 2018 r. ulicami Sztumu przeszedł Orszak Trzech Króli. Tym razem trasa Orszaku wiodła od parafii św. Andrzeja Boboli do parafii św. Anny.

Nasze Koło Caritas od początku aktywnie uczestniczy w organizacji i realizacji tych największych jasełek ulicznych. Swoją pracę rozpoczynamy jeszcze przed rozpoczęciem Orszaku, gdyż rozprowadzamy korony, śpiewniki i naklejki orszakowe oraz przygotowujemy się do poczęstunku, na który zaproszeni są wszyscy uczestnicy, po zakończeniu przemarszu.

W minioną sobotę w wykonaniu pracy Koła uczestniczyli: Karolina Falkowska z klasy I b; Julia Ossowska, Aleksandra Kwiatkowska i Szymon Figger z klasy II c; Kaja Kucińska z klasy II b; Aleksandra Jędrzejewska i Jakub Ścisłowski z klasy III c; Dorota Kapuścińska, Natalia Nowak, Paulina Ambroszkiewicz i Patrycja Kruszyńska z klasy IV b.

Poza członkami Koła w Orszaku wzięli udział: Adam Ścisłowski z klasy III a i Szymon Mazurkiewicz z klasy III g.

Wraz ze mną uczniów wspierała p. Agnieszka Iwańska – Warczak.

Wszystkim składam serdeczne podziękowanie.

Halina Żyra – opiekun SKC

Adwentowa pomoc dla potrzebujących

Szkolne Koło Caritas co roku w czasie Adwentu bierze udział w akcji organizowanej przez Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii św. Anny w Sztumie. Celem jest zgromadzenie żywności przeznaczonej na świąteczne paczki dla potrzebujących.

W tym roku akcja trwała od 06 do 19 grudnia. Młodzież z naszego Koła przygotowała w sklepach stanowiska, gdzie była gromadzona żywność. Dwa razy w każdym tygodniu odbierała ją ze sklepów i przekazywała do domu parafialnego, a w ostatnim dniu akcji pomogła w przygotowaniu świątecznych paczek.

Chętnych do udziału w akcji nie brakowało, toteż uczestniczyli w niej: Adrianna Maliszewska, Alicja Sobocińska i Patrycja Kruszyńska z klasy IV b; Kaja Kucińska i Natalia Westfal z klasy II b; Jakub Ścisłowski z klasy III c.

Dziękuję uczniom za sprawne przeprowadzenie akcji.

Halina Żyra – opiekun SKC

 

„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”

Jak co roku Szkole Koło Caritas włączyło się w ogólnopolską akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Uczniowie należący do Koła przeprowadzili sprzedaż świec na stoły wigilijne. Świece rozprowadzali w parafii św. Anny w Sztumie, czyli przy kościele św. Anny w Sztumie i przy kościele w Sztumskiej Wsi, w sobotę 16 grudnia 2017 r. i w niedzielę 17 grudnia 2017 r.

W akcji uczestniczyli: Joanna Kopacz z klasy III f; Aleksandra Kwiatkowska, Roksana Jarzembińska i Wojciech Tryka z klasy II c; Patrycja Kruszyńska, Natalia Nowak i Katarzyna Orłowska z klasy IV b; Wiktoria Beutler, Natalia Westfal i Aleksandra Kroll z klasy II b; Małgorzata Książak i Grzegorz Lewandowski z klasy IV c; Aleksandra Jędrzejewska, Wiktoria Czapla i Jakub Ścisłowski z klasy III c.

Wszystkim bardzo dziękuję za poświęcenie wolnego czasu.

Halina Żyra – opiekun SKC

 

XXV – lecie Caritas Diecezji Elbląskiej

Uroczystość XXV – lecia Caritas Diecezji Elbląskiej odbyła się w sobotę 28 października br. w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu. Zostali na nią zaproszeni między innymi ludzie zasłużeni dla Caritas. Wśród nich byłam też ja – jako opiekun naszego Szkolnego Koła Caritas.

W Diecezji Elbląskiej działa ponad 40 Szkolnych Kół Caritas. Ośmiu opiekunów tych Kół otrzymało podziękowania za swoją działalność. Jedną z nich jestem ja. Podziękowania wręczył nam Biskup Diecezji Elbląskiej ks. dr Jacek Jezierski.

Otrzymane podziękowanie zawdzięczam nie tylko swojej pracy, ale także poświęceniu tych, którzy należą do Koła. Dziękuję im za poświęcanie czasu, wytrwałość i wrażliwość, jaką wykazują w niesieniu pomocy potrzebującym.

Razem ze mną w uroczystości uczestniczyli: uczennica klasy IV b Kasia Orłowska i ks. Kajetan Jakubowski. Po uroczystości odwiedziliśmy Seminarium Duchowne w Elblągu.

Halina Żyra – opiekun Szkolnego Koła Caritas.

 

Praca na rzecz innych

Jednym z ważnych zadań Szkolnego Koła Caritas jest praca na rzecz społeczności lokalnej. Realizujemy ją, opiekując się cmentarzem parafialnym przy kościele św. Anny w Sztumie. Dwa razy w roku – jesienią i wiosną - sprzątamy ten teren. Wśród grobów na cmentarzu są takie, którymi nikt się nie opiekuje, gdyż pogrzebani tam zmarli dawno temu i ich rodzina nie mieszka w Sztumie lub już nie żyje. Nasza opieka nad cmentarzem dowodzi, że czujemy się częścią wspólnoty tworzonej przez lokalną społeczność.

 

W tym roku szkolnym pracę na cmentarzu wykonaliśmy w sobotę 21 października. Uczestniczyła w niej jedenastoosobowa grupa z Koła. Wraz z nami pracowali ministranci z parafii św. Anny w Sztumie oraz ich rodzice.

 

Pracę wykonali: Bartosz Szczupliński z klasy III f; Małgorzata Książak z klasy IV c; Roksana Jarzembińska, Aleksandra Kwiatkowska, Julia Ossowska z klasy II c; Adrianna Maliszewska, Dominika Brodecka, Patrycja Kruszyńska, Weronika Murawska z klasy IV b; Wiktoria Beutler, Natalia Westfal, Kaja Kucińska z klasy II b

 

Wraz z nami pracował ks. Kajetan Jakubowski oraz absolwent naszej szkoły Mateusz Szczepański.

Wszystkim bardzo dziękuję.

Halina Żyra – opiekun SKC

XVII Dzień Papieski

W Dniu Papieskim obchodzonym w całym kraju 08 października 2017 r. członkowie Szkolnego Koła Caritas prowadzili kwestę przy kościele św. Anny w Sztumie. Zgromadzone pieniądze wpłaciliśmy na konto Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zasilą one fundusz stypendialny dla ubogiej młodzieży.

W tej akcji uczestniczyli: Joanna Kopacz z klasy III g; Kaja Kucińska i Natalia Westfal z klasy II b; Jualia Ossowska, Roksana Jarzembińska i Szymon Olszewski z klasy II c; Małgorzata Książak i Grzegorz Lewandowski z klasy IV c; Katarzyna Orłowska, Natalia Nowak, Agata Ambroszkiewicz, Paulina Ambroszkiewicz, Dorota Kapuścińska, Agata Maliszewska i Patrycja Kruszyńska z klasy IV b.

Wszystkim dziękuję za poświęcony czas – w sobotę i niedzielę.

Halina Żyra – opiekun SKC

 

Pola Nadziei przy naszej szkole

Pielęgnacja Pola Nadziei przy naszej szkole to zadanie, które Szkolne Koło Caritas wykonuje systematycznie. Ostatnio 06 października 2017 r. wykopaliśmy zasadzone tam kwiaty i zasadziliśmy żonkile, które zakwitną wiosną.

Pracę wykonały uczennice z klasy II b: Patrycja Siwiec, Kaja Zwolińka i Kamila Cendrowska.

Dziewczętom bardzo dziękuję za wysiłek i poświęcony czas.

Halina Żyra – opiekun SKC

Wycieczka do Gdańska

Klasa II c i Szkolne Koło Caritas rozpoczęły rok szklony między innymi wyjazdem na wycieczkę do Gdańska. Odbyła się ona 25 września br. Uczniowie zwiedzili ZOO i katedrę w Oliwie, z którą zapoznał ich kleryk seminarium. Pogoda dopisała, humory również.

Oprócz mnie uczniom towarzyszyli ks. Kajetan Jakubowski i p. Paweł Radomski.

Halina Żyra – wychowawczyni klasy II c.

Pola Nadziei

Jesień każdego roku jest czasem przeprowadzania ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei, w której uczestniczy nasze Szkolne Koło Caritas. Tak więc już 23 i 24 czwartego września br. włączyliśmy się do akcji na rzecz sztumskiego Stowarzyszenia Dar Serca. W sobotę wzięliśmy udział w kweście ulicznej oraz prowadziliśmy kawiarenkę w siedzibie Daru Serca. Natomiast w niedzielę przeprowadziliśmy kwestę przy kościele św. Anny w Sztumie.

W akcji uczestniczyła duża grupa uczniów: z klasy IV b – Wiktoria Kwaterska, Weronika Murawska, Katarzyna Orłowska, Agata Ambroszkiewicz, Natalia Nowak, Dominika Brodecka, Adrianna Maliszewska i Patrycja Kruszyńska; z klasy IV c – Grzegorz Lewandowski; z klasy III g – Damian Warda; z klasy III c – Aleksandra Jędrzejewska, z klasy II c – Szymon Olszewski, Wojciech Tryka, Aleksandra Kwiatkowska i Julia Ossowska; z klasy II b –Kaja Kucińska, Aleksandra Kroll, Kamila Cendrowska, Natalia Westfal i Łukasz Chabowski.

Razem z nami pracowali: p. Agnieszka Iwańska – Warczak i ks. Kajetan Jakubowski.

Wszystkim bardzo dziękuję za poświęcenie czasu.

Halina Żyra – opiekun SKC

ROK SZKOLNY 2016/2017

Ostatnia praca Koła Caritas w tym roku

Ostatnia pracą Szkolnego Koła Caritas w tym roku szkolnym była pielęgnacja Pola Nadziei przy naszej szkole. Pozbyliśmy się chwastów i przygotowaliśmy żonkile do zasadzenia jesienią.

Halina Żyra – opiekun SKC

 

 

Tak dbamy o nasze "Pole Nadziei"

 

Dzień Otwarty Szkoły

W Dniu Otwartym Szkoły, kiedy odwiedzają nas gimnazjaliści, jest doskonała okazja, żeby zaprezentować szkołę, w tym działalność Szkolnego Koła Caritas.

W tym roku, zgodnie z tradycją, Koło prezentowało swoją aktywność w połączeniu z przekazem dotyczącym religii. W gabinecie religijnym została przygotowana dwuczęściowa ekspozycja. Jedna z jej części propagowała ideę Caritas, a ks. Kajetan Jakubowski promował Koło, przybliżając gimnazjalistom zadania, jakie nasze Koło podejmuje w każdym roku szkolnym.

W przygotowaniu ekspozycji ks. Kajetanowi pomagali uczniowie klasy I c.

Halina Żyra – opiekun SKC

 

Pożegnanie

Jak co roku w kwietniu żegnamy uczniów klas IV Technikum, którzy należeli do Szkolnego Koła Caritas. W tym roku odbyło się to 28 kwietnia. Na uroczystości kończącej rok szkolny dla tej części młodzieży podziękowaliśmy członkom Koła za zaangażowanie w dzieło Caritas i wręczyliśmy im dokumenty potwierdzające tę aktywność, czyli podziękowania od Dyrekcji Caritas Diecezji Elbląskiej, które upoważniają do wpisania wolontariatu do CV.

Uczniami, którzy otrzymali podziękowania są: Paulina Gałka, Patrycja Kamińska, Magdalena Kotecka, Katarzyna Orłowska, Marzena Waszczuk i Klaudia Zbiciak.

Do podziękowań i życzeń opiekuna SKC dołączył się ks. Kajetan Jakubowski, który również przekazał słowa Dziekana Dekanatu Sztumskiego ks. Andrzeja Starczewskiego.

Halina Żyra – opiekun SKC

Kolejne zadanie wykonane

Szkolne Koło Caritas od lat opiekuje się cmentarzem przy kościele św. Anny w Sztumie, gdyż w tym miejscu spoczywają przede wszystkim ci, których miejscami pochówku nie mogą zajmować się krewni. W tym roku prace porządkowe rozpoczęliśmy na tydzień przed Wielkanocą. Pracę wykonała bardzo duża grupa członków Koła i czworo uczniów spoza Koła.

Byli to: Wiktoria Czapla, Aleksandra Jędrzejewska i Jakub Ścisłowski z klasy II c; Dominika Drodecka, Paulina Ilbegi, Dorota Kapuścińska, Claudia Kozakiewicz, Patrycja Kruszyńska, Wiktoria Kwaterska, Ewa Makulska Natalia Nowak, Alicja Sobocińska, Agnieszka Pinkowska i Agata Ambroszkiewicz z klasy III b; Aleksandra Kroll, Natalia Westfal, Marek Lewandowski i Kamila Cendrowska z klasy I b; Patrycja Kamińska, Magdalena Kotecka, Katarzyna Orłowska, i Klaudia Zbiciak z klasy IV b; Małgorzata Książak, Krzysztof Dombrowski, Bartosz Dzięgielewski i Kewin Kuźma.

Razem z nami pracował ks. Kajetan Jakubowski.

Wszystkim bardzo dziękuję za poświęcenie czasu.

Halina Żyra – opiekun SKC

Pracowita końcówka roku 2016

Koniec roku kalendarzowego to zawsze bardzo pracowity czas dla Koła Caritas, gdyż przez cały grudzień prowadzi zbiórkę żywności na paczki dla potrzebujących. Jest to akcja organizowana przez Parafialny Zespól Caritas działający w parafii św. Anny w Sztumie. Uczniowie należący do naszego Koła dwa razy w tygodniu odbierają ze sklepów zgromadzone produkty i dostarczają je do domu parafialnego. Natomiast na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia biorą udział w przygotowaniu paczek. W tę pracę angażuje się duża grupa wolontariuszy, którym serdecznie dziękuję za poświęcenie.

Halina Żyra

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

W dniach 10 i 11 grudnia br. Szkolne Koło Caritas wzięło udział w ogólnopolskiej akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Członkowie Koła rozprowadzali świece na stoły wigilijne.

Akcję przeprowadziliśmy przy kościołach parafii św. Anny w Sztumie, czyli przy kościele w Sztumie i Sztumskiej Wsi. Pieniądze ze sprzedaży zasilą konto Caritas Diecezji Elbląskiej.

W akcji uczestniczyli: Katarzyna Orłowska, Patrycja Kamińska, Klaudia Zbiciak, Magdalena Kotecka i Paulina Gałka z klasy IV b; Patrycja Kruszyńska i Paulina Ambroszkiewicz z klasy III b; Aleksandra Jędrzejewska i Jakub Ścisłowski a klasy II c; Julia Ossowska i Roksana Jarzembińska z klasy I c oraz Kaja Kucińska, Natalia Westfal, Aleksandra Kroll, Wiktoria Beutler z klasy I b.

Uczniom towarzyszyli Halina Żyra i ks. Kajetan Jakubowski.

Halina Żyra

VI Sztumska Gala Wolontariatu

Już po raz szósty 07 bm. w Sztumie odbyła się Gala Wolontariatu, która organizowana jest w grudniu, gdyż 05 tego miesiąca czczony jest Dzień Wolontariusza. Naszą szkołę reprezentowało Szkolne Koło Caritas. Najpierw przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum wolontariusze spotkali się z przedstawicielami władz miasta oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie wszyscy przeszli do siedziby Sztumskiego Centrum Kultury. Tu był krótki koncert uświetniający Galę, a po nim nastąpiło wręczanie podziękowań wolontariuszom. Poszczególne grupy były wyczytane i poproszone o wyjście na scenę. Właśnie wtedy okazało się, że stanowimy najliczniejszą gromadę, bo jest nas aż 45. Na zakończenie Gali, tradycyjnie, wszyscy zostali poczęstowani tortem przygotowanym specjalnie na tę okoliczność.

Wraz z wolontariuszami w Gali uczestniczyli ich opiekunowie, czyli p. Agnieszka Iwańska – Warczak, ks. Kajetan Jakubowski i ja.

Halina Żyra

Pomoc dla hospicjum

W odpowiedzi na apel o pomoc dla hospicjum dziecięcego w Gdańsku Szkolne Koło Caritas i Samorząd Uczniowski zorganizowały zbiórkę pieluch i chusteczek nawilżanych. Akcja trwała przez część października, a zakończyła się 03 listopada br. Włączyły się do niej różne grupy młodzieży – mieszkańcy internatu, SKC, SU i poszczególne zespoły klasowe. Swój udział zaznaczyli też nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji. Zgromadzone rzeczy zostały przekazane pośrednikowi, p. W. Wędrychowskiemu, który dostarczył je do miejsca przeznaczenia.

Akcję koordynowały: p. Halina Żyra – opiekun Szkolnego Koła Caritas i p. Monika Borko – opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Halina Żyra

Dzień Papieski

Kolejny Dzień Papieski obchodzony był w naszym kraju 09 października br. Tego dnia Szkolne Koło Caritas przeprowadziło zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Była to kwesta przy kościołach w parafii św. Anny w Sztumie. Zgromadzone pieniądze zostały wpłacone na konto Fundacji. Zasilą one fundusz stypendialny, z którego może korzystać uboga młodzież, by móc realizować swoje marzenie, jakim jest rozwijanie zainteresowań dzięki nauce, w tym na wyższych uczelniach.

W kweście uczestniczyli: M. Kotecka, K. Zbiciak, M. Waszczuk, P. Kamińska i K. Orłowska z klasy IV b; P. Kruszyńska z klasy III b; A. Jędrzejewska, W. Czapla i J. Ścisłowski z klasy II c; B. Langowski a klasy II f; A. Kroll, N. Westfal, K. Kucińska i M. Lewandowski z klasy I b; J. Ossowska, A. Kwiatkowska i W. Tryka z klasy I c.

Wszystkim serdecznie dziękuję za udział w pracy, w dniach wolnych od zajęć edukacyjnych.

Halina Żyra – opiekun SKC

Pola Nadziei

Pola Nadziei to ogólnopolska akcja, której celem jest pomoc dla hospicjów i innych placówek zajmujących się osobami przewlekle chorymi.

W Sztumie tę akcję organizuje Stowarzyszenie Dar Serca. Szkolne Koło Caritas od lat uczestniczy w działaniach związanych z gromadzeniem funduszy dla Daru Serca. Są to: kwesta uliczna, kwesta przy kościele św. Anny oraz obsługa kawiarenki w miejscu, gdzie odbywają się główne obchody Pól Nadziei.

W tym roku Pola Nadziei miały miejsce w sobotę 22 października i w niedzielę 23 października. Z naszego Koła wzięło w nich udział 22 uczniów, którzy, jak zawsze, swoje zadanie wykonali wzorowo.

Tymi uczniami są: M. Kotecka, M. Waszczuk, K. Zbiciak i P. Gałka z klasy IV b; D. Kapuścińska, D. Brodecka i P. Ilbegi z klasy III b; W. Czapla i J. Ścisłowski z klasy II c; B. Langowski z klasy II f; D. Warda z klasy II g; K. Cendrowska, A. Kroll, K. Kucińska, N. Westfal, W. Beutler, Ł. Chabowski i M. Lewandowski z klasy I b; A. Kwiatkowska, J. Ossowska, J. Wawer i W. Tryka z klasy I c.

Do akcji włączyli się: p. Agnieszka Iwańska – Warczak, ks. Kajetan Jakubowski i p. Krzysztof Lewandowski.

Wszystkim serdecznie dziękuję za poświęcenie wolnego czasu, by nieść pomoc potrzebującym.

Halina Żyra – opiekun SKC

Dzień Papieski

Kolejny Dzień Papieski obchodzony był w naszym kraju 09 października br. Tego dnia Szkolne Koło Caritas przeprowadziło zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Była to kwesta przy kościołach w parafii św. Anny w Sztumie. Zgromadzone pieniądze zostały wpłacone na konto Fundacji. Zasilą one fundusz stypendialny, z którego może korzystać uboga młodzież, by móc realizować swoje marzenie, jakim jest rozwijanie zainteresowań dzięki nauce, w tym na wyższych uczelniach.

W kweście uczestniczyli: M. Kotecka, K. Zbiciak, M. Waszczuk, P. Kamińska i K. Orłowska z klasy IV b; P. Kruszyńska z klasy III b; A. Jędrzejewska, W. Czapla i J. Ścisłowski z klasy II c; B. Langowski a klasy II f; A. Kroll, N. Westfal, K. Kucińska i M. Lewandowski z klasy I b; J. Ossowska, A. Kwiatkowska i W. Tryka z klasy I c.

Wszystkim serdecznie dziękuję za udział w pracy, w dniach wolnych od zajęć edukacyjnych.

Halina Żyra – opiekun SKC

Nowe wyzwania

Nowy rok szkolny to czas nowych zadań Szkolnego Koła Caritas. Jedno jest już za nami. W minioną sobotę i niedzielę członkowie Koła uczestniczyli w akcji zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi we Włoszech. Spośród 35 uczniów należących do Koła w wykonanie tego zadania włączyło się 14.

Byli to: Marzena Waszczuk i Paulina Gałka z klasy IV b; Patrycja Kruszyńska, Natalia Nowak, Wiktoria Kwaterska, Adrianna Maliszewska, Alicja Sobocińska, Paulina Ambroszkiewicz i Agata Ambroszkiewicz z klasy III b; Małgorzata Książak z klasy III c; Joanna Kopacz z klasy II f; Wiktoria Czapla, Aleksandra Jędrzejewska i Jakub Ścisłowski z klasy II c.

W działalność Koła włączył się ks. Kajetan Jakubowski.

Wszystkim serdecznie dziękuję za poświęcenie czasu na to, by nieść pomoc tam, gdzie inni jej potrzebują.

Halina Żyra – opiekun SKC