Szkolne koło Caritas

 

Ostatnia praca Koła Caritas w tym roku

Ostatnia pracą Szkolnego Koła Caritas w tym roku szkolnym była pielęgnacja Pola Nadziei przy naszej szkole. Pozbyliśmy się chwastów i przygotowaliśmy żonkile do zasadzenia jesienią.

Halina Żyra – opiekun SKC

 

 

Tak dbamy o nasze "Pole Nadziei"

 

Dzień Otwarty Szkoły

W Dniu Otwartym Szkoły, kiedy odwiedzają nas gimnazjaliści, jest doskonała okazja, żeby zaprezentować szkołę, w tym działalność Szkolnego Koła Caritas.

W tym roku, zgodnie z tradycją, Koło prezentowało swoją aktywność w połączeniu z przekazem dotyczącym religii. W gabinecie religijnym została przygotowana dwuczęściowa ekspozycja. Jedna z jej części propagowała ideę Caritas, a ks. Kajetan Jakubowski promował Koło, przybliżając gimnazjalistom zadania, jakie nasze Koło podejmuje w każdym roku szkolnym.

W przygotowaniu ekspozycji ks. Kajetanowi pomagali uczniowie klasy I c.

Halina Żyra – opiekun SKC

 

Pożegnanie

Jak co roku w kwietniu żegnamy uczniów klas IV Technikum, którzy należeli do Szkolnego Koła Caritas. W tym roku odbyło się to 28 kwietnia. Na uroczystości kończącej rok szkolny dla tej części młodzieży podziękowaliśmy członkom Koła za zaangażowanie w dzieło Caritas i wręczyliśmy im dokumenty potwierdzające tę aktywność, czyli podziękowania od Dyrekcji Caritas Diecezji Elbląskiej, które upoważniają do wpisania wolontariatu do CV.

Uczniami, którzy otrzymali podziękowania są: Paulina Gałka, Patrycja Kamińska, Magdalena Kotecka, Katarzyna Orłowska, Marzena Waszczuk i Klaudia Zbiciak.

Do podziękowań i życzeń opiekuna SKC dołączył się ks. Kajetan Jakubowski, który również przekazał słowa Dziekana Dekanatu Sztumskiego ks. Andrzeja Starczewskiego.

Halina Żyra – opiekun SKC

Kolejne zadanie wykonane

Szkolne Koło Caritas od lat opiekuje się cmentarzem przy kościele św. Anny w Sztumie, gdyż w tym miejscu spoczywają przede wszystkim ci, których miejscami pochówku nie mogą zajmować się krewni. W tym roku prace porządkowe rozpoczęliśmy na tydzień przed Wielkanocą. Pracę wykonała bardzo duża grupa członków Koła i czworo uczniów spoza Koła.

Byli to: Wiktoria Czapla, Aleksandra Jędrzejewska i Jakub Ścisłowski z klasy II c; Dominika Drodecka, Paulina Ilbegi, Dorota Kapuścińska, Claudia Kozakiewicz, Patrycja Kruszyńska, Wiktoria Kwaterska, Ewa Makulska Natalia Nowak, Alicja Sobocińska, Agnieszka Pinkowska i Agata Ambroszkiewicz z klasy III b; Aleksandra Kroll, Natalia Westfal, Marek Lewandowski i Kamila Cendrowska z klasy I b; Patrycja Kamińska, Magdalena Kotecka, Katarzyna Orłowska, i Klaudia Zbiciak z klasy IV b; Małgorzata Książak, Krzysztof Dombrowski, Bartosz Dzięgielewski i Kewin Kuźma.

Razem z nami pracował ks. Kajetan Jakubowski.

Wszystkim bardzo dziękuję za poświęcenie czasu.

Halina Żyra – opiekun SKC

Pracowita końcówka roku 2016

Koniec roku kalendarzowego to zawsze bardzo pracowity czas dla Koła Caritas, gdyż przez cały grudzień prowadzi zbiórkę żywności na paczki dla potrzebujących. Jest to akcja organizowana przez Parafialny Zespól Caritas działający w parafii św. Anny w Sztumie. Uczniowie należący do naszego Koła dwa razy w tygodniu odbierają ze sklepów zgromadzone produkty i dostarczają je do domu parafialnego. Natomiast na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia biorą udział w przygotowaniu paczek. W tę pracę angażuje się duża grupa wolontariuszy, którym serdecznie dziękuję za poświęcenie.

Halina Żyra

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

W dniach 10 i 11 grudnia br. Szkolne Koło Caritas wzięło udział w ogólnopolskiej akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Członkowie Koła rozprowadzali świece na stoły wigilijne.

Akcję przeprowadziliśmy przy kościołach parafii św. Anny w Sztumie, czyli przy kościele w Sztumie i Sztumskiej Wsi. Pieniądze ze sprzedaży zasilą konto Caritas Diecezji Elbląskiej.

W akcji uczestniczyli: Katarzyna Orłowska, Patrycja Kamińska, Klaudia Zbiciak, Magdalena Kotecka i Paulina Gałka z klasy IV b; Patrycja Kruszyńska i Paulina Ambroszkiewicz z klasy III b; Aleksandra Jędrzejewska i Jakub Ścisłowski a klasy II c; Julia Ossowska i Roksana Jarzembińska z klasy I c oraz Kaja Kucińska, Natalia Westfal, Aleksandra Kroll, Wiktoria Beutler z klasy I b.

Uczniom towarzyszyli Halina Żyra i ks. Kajetan Jakubowski.

Halina Żyra

VI Sztumska Gala Wolontariatu

Już po raz szósty 07 bm. w Sztumie odbyła się Gala Wolontariatu, która organizowana jest w grudniu, gdyż 05 tego miesiąca czczony jest Dzień Wolontariusza. Naszą szkołę reprezentowało Szkolne Koło Caritas. Najpierw przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum wolontariusze spotkali się z przedstawicielami władz miasta oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie wszyscy przeszli do siedziby Sztumskiego Centrum Kultury. Tu był krótki koncert uświetniający Galę, a po nim nastąpiło wręczanie podziękowań wolontariuszom. Poszczególne grupy były wyczytane i poproszone o wyjście na scenę. Właśnie wtedy okazało się, że stanowimy najliczniejszą gromadę, bo jest nas aż 45. Na zakończenie Gali, tradycyjnie, wszyscy zostali poczęstowani tortem przygotowanym specjalnie na tę okoliczność.

Wraz z wolontariuszami w Gali uczestniczyli ich opiekunowie, czyli p. Agnieszka Iwańska – Warczak, ks. Kajetan Jakubowski i ja.

GALERIA

Halina Żyra

Pomoc dla hospicjum

W odpowiedzi na apel o pomoc dla hospicjum dziecięcego w Gdańsku Szkolne Koło Caritas i Samorząd Uczniowski zorganizowały zbiórkę pieluch i chusteczek nawilżanych. Akcja trwała przez część października, a zakończyła się 03 listopada br. Włączyły się do niej różne grupy młodzieży – mieszkańcy internatu, SKC, SU i poszczególne zespoły klasowe. Swój udział zaznaczyli też nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji. Zgromadzone rzeczy zostały przekazane pośrednikowi, p. W. Wędrychowskiemu, który dostarczył je do miejsca przeznaczenia.

Akcję koordynowały: p. Halina Żyra – opiekun Szkolnego Koła Caritas i p. Monika Borko – opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Halina Żyra

Dzień Papieski

Kolejny Dzień Papieski obchodzony był w naszym kraju 09 października br. Tego dnia Szkolne Koło Caritas przeprowadziło zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Była to kwesta przy kościołach w parafii św. Anny w Sztumie. Zgromadzone pieniądze zostały wpłacone na konto Fundacji. Zasilą one fundusz stypendialny, z którego może korzystać uboga młodzież, by móc realizować swoje marzenie, jakim jest rozwijanie zainteresowań dzięki nauce, w tym na wyższych uczelniach.

W kweście uczestniczyli: M. Kotecka, K. Zbiciak, M. Waszczuk, P. Kamińska i K. Orłowska z klasy IV b; P. Kruszyńska z klasy III b; A. Jędrzejewska, W. Czapla i J. Ścisłowski z klasy II c; B. Langowski a klasy II f; A. Kroll, N. Westfal, K. Kucińska i M. Lewandowski z klasy I b; J. Ossowska, A. Kwiatkowska i W. Tryka z klasy I c.

Wszystkim serdecznie dziękuję za udział w pracy, w dniach wolnych od zajęć edukacyjnych.

Halina Żyra – opiekun SKC

Pola Nadziei

Pola Nadziei to ogólnopolska akcja, której celem jest pomoc dla hospicjów i innych placówek zajmujących się osobami przewlekle chorymi.

W Sztumie tę akcję organizuje Stowarzyszenie Dar Serca. Szkolne Koło Caritas od lat uczestniczy w działaniach związanych z gromadzeniem funduszy dla Daru Serca. Są to: kwesta uliczna, kwesta przy kościele św. Anny oraz obsługa kawiarenki w miejscu, gdzie odbywają się główne obchody Pól Nadziei.

W tym roku Pola Nadziei miały miejsce w sobotę 22 października i w niedzielę 23 października. Z naszego Koła wzięło w nich udział 22 uczniów, którzy, jak zawsze, swoje zadanie wykonali wzorowo.

Tymi uczniami są: M. Kotecka, M. Waszczuk, K. Zbiciak i P. Gałka z klasy IV b; D. Kapuścińska, D. Brodecka i P. Ilbegi z klasy III b; W. Czapla i J. Ścisłowski z klasy II c; B. Langowski z klasy II f; D. Warda z klasy II g; K. Cendrowska, A. Kroll, K. Kucińska, N. Westfal, W. Beutler, Ł. Chabowski i M. Lewandowski z klasy I b; A. Kwiatkowska, J. Ossowska, J. Wawer i W. Tryka z klasy I c.

Do akcji włączyli się: p. Agnieszka Iwańska – Warczak, ks. Kajetan Jakubowski i p. Krzysztof Lewandowski.

Wszystkim serdecznie dziękuję za poświęcenie wolnego czasu, by nieść pomoc potrzebującym.

Halina Żyra – opiekun SKC

Dzień Papieski

Kolejny Dzień Papieski obchodzony był w naszym kraju 09 października br. Tego dnia Szkolne Koło Caritas przeprowadziło zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Była to kwesta przy kościołach w parafii św. Anny w Sztumie. Zgromadzone pieniądze zostały wpłacone na konto Fundacji. Zasilą one fundusz stypendialny, z którego może korzystać uboga młodzież, by móc realizować swoje marzenie, jakim jest rozwijanie zainteresowań dzięki nauce, w tym na wyższych uczelniach.

W kweście uczestniczyli: M. Kotecka, K. Zbiciak, M. Waszczuk, P. Kamińska i K. Orłowska z klasy IV b; P. Kruszyńska z klasy III b; A. Jędrzejewska, W. Czapla i J. Ścisłowski z klasy II c; B. Langowski a klasy II f; A. Kroll, N. Westfal, K. Kucińska i M. Lewandowski z klasy I b; J. Ossowska, A. Kwiatkowska i W. Tryka z klasy I c.

Wszystkim serdecznie dziękuję za udział w pracy, w dniach wolnych od zajęć edukacyjnych.

Halina Żyra – opiekun SKC

Nowe wyzwania

Nowy rok szkolny to czas nowych zadań Szkolnego Koła Caritas. Jedno jest już za nami. W minioną sobotę i niedzielę członkowie Koła uczestniczyli w akcji zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi we Włoszech. Spośród 35 uczniów należących do Koła w wykonanie tego zadania włączyło się 14.

Byli to: Marzena Waszczuk i Paulina Gałka z klasy IV b; Patrycja Kruszyńska, Natalia Nowak, Wiktoria Kwaterska, Adrianna Maliszewska, Alicja Sobocińska, Paulina Ambroszkiewicz i Agata Ambroszkiewicz z klasy III b; Małgorzata Książak z klasy III c; Joanna Kopacz z klasy II f; Wiktoria Czapla, Aleksandra Jędrzejewska i Jakub Ścisłowski z klasy II c.

W działalność Koła włączył się ks. Kajetan Jakubowski.

Wszystkim serdecznie dziękuję za poświęcenie czasu na to, by nieść pomoc tam, gdzie inni jej potrzebują.

Halina Żyra – opiekun SKC

{