Konkursy

 

UWAGA!

KONKURS PLASTYCZNY

Używasz –przegrywasz
organizowany
przez
Komendę
Powiatową Policji
w Sztumie

 • Do konkursu należy zgłaszać prace tematyczne wykonane dowolną techniką
  na papierze w formacie A3.

  Praca wykonana indywidualnie.
  Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę.

  Termin składania prac: 26 września 2017 r. do jednego z niżej wymienionych nauczycieli

  Sposób opisania pracy: na odwrocie pracy
  a) imię i nazwisko
  b) wiek
  c) klasa
  d) nazwa szkoły
  e) pieczątka szkoły (n-l)

  Szczegółowych informacji udzielają:
  p. Monika Borko (pedagog szkolny)
  p. Agnieszka Iwańska-Warczak (sala nr 13)
  p. Nadiya Markiewicz (sala nr 8)