Imprezy 2015/2016

 

Jak „Budowlańcy ze Staszica” w Gdańsku most wykombinowali

Już po raz dziewiąty odbył się konkurs „Wykombinuj most” organizowany przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli (KoMBo), działające przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Po raz trzeci brali w niej udział uczniowie kierunku technik budownictwa z ZSZ im. St. Staszica w Barlewiczkach. Drużyna o nazwie „Budowlańcy ze Staszica 2” w składzie: Małgorzata Książak, Dawid Mejer, Grzegorz Lewandowski (klasa II C) w pierwszym dniu konkursu miała za zadanie według wcześniej opracowanego projektu skleić w przeciągu siedmiu godzin kartonowy model mostu przy użyciu maksymalnie 8 arkuszy brystolu (100cm x 70cm każdy) i 2 butelki kleju (łącznie 1000ml). W trzecim dniu konkursu mosty po uprzedniej weryfikacji wymiarów (sprawdzenie zgodności z projektem) oraz pomiarze masy, zostały obciążone w maszynie wytrzymałościowej do uzyskania ugięcia równego 40 mm. Zwycięża ta drużyna, której most osiągnie największy współczynnik K, zdefiniowany jako iloraz maksymalnej siły i kwadratu masy konstrukcji. W ogólnej klasyfikacji „Budowlańcy ze Staszica” zajęli 23 lokatę na 39 drużyn z wynikiem 282 N przy masie 1049 g, uzyskując współczynnik K na poziomie 0.2563. Pierwsze miejsce zajęła drużyna „Magnaci Kleju” z Politechniki Warszawskiej (nośność 3150 N, masa mostu niecałe 1,2 kg). Dla nas to sukces – mówi dr inż. Wojciech Wędrychowski, nauczyciel przedmiotów zawodowych – nasi uczniowie zmierzyli się z przyszłymi inżynierami i niektórych pokonali. Wśród szkół ponadgimnazjalnych byliśmy najlepsi – dodaje Grzegorz Lewandowski, kapitan drużyny. W drugim dniu imprezy odbyła się KOMBOferencja - ogólnopolska konferencja budowlana. Uczniowie Alicja Ołdak i Dawid Mejer zaprezentowali na niej referat "Motyw plastra miodu w budownictwie". Warto zauważyć, że było to jedyne wystąpienie uczniów szkoły średniej wśród referatów konkursowych wygłaszanych przez studentów Politechnik: Gdańskiej, Łódzkiej, Białostockiej, Poznańskiej i SGGW w Warszawie. Referat spotkał się z życzliwym przyjęciem i został nagrodzony specjalnym wyróżnieniem

 

Nasi uczniowie w okręgowych zmaganiach rolniczych

Czterech uczniów klasy IVa kształcących się w zawodzie technik rolnik z Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach 22 kwietnia wzięło udział w eliminacjach okręgowych XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie.

Do zmagań, które odbyły się na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przystąpili: Bartosz Maciejewski, Kamil Jetke w bloku produkcja roślinna, Wojciech Izdepski i Rafał Derzewski w bloku produkcja zwierzęca. Najpierw olimpijczycy rozwiązywali zadania w części teoretycznej, a później przystąpili do części praktycznej. Stawką był awans do finału konkursu i być może zdobycie indeksu wymarzonej uczelni. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju.

Andrzej Żółtowski

 

POMORSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

15.03.2016 r. w Starostwie Powiatowym odbyła się kolejna edycja Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Do etapu powiatowego każda szkoła średnia  miała prawo wystawić sześć osób. Aby zakwalifikować się do etapu powiatowego, uczniowie naszej szkoły  musieli przejść trzyetapowe eliminacje szkolne. W pierwszym etapie tych eliminacji  wzięło udział 15 osób, w drugim -  10. Do trzeciego etapu przeszło 5 najlepszych osób i one reprezentowały szkołę. Byli to:  Katarzyna Wittstock, Krystyna Falkowska, Marlena Nawrocka, wszystkie z klasy I B, Paweł Tubaja z klasy  I C i Mateusz Giecewicz z klasy III C. Mateusz jako najbardziej doświadczony wygrał wszystkie trzy etapy szkolne,  pozostała czwórka walczyła równorzędnie. Na konkursie powiatowym  Mateusz potwierdził swoje przygotowanie, ponieważ zajął drugie miejsce  i będzie reprezentował  powiat i naszą szkołę w wielkim finale w Gdańsku. Serdecznie gratulujemy!

Pochwalić  należy również pozostałe osoby z naszej szkoły, ponieważ uplasowały się tuż za podium.  Paweł zajął  4. miejsce, Katarzyna 5., zaś  Krystyna 6. ex aequo  z uczniem z LO ze Sztumu.

Wszystkim serdecznie gratulujemy…

Krzysztof Lewandowski

 

OLIMPIADA TEOLOGI KATOLICKIEJ

13 stycznia 2016 r. w Elblągu odbył się etap diecezjalny XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej, w tym roku pod hasłem „Święty Jan Paweł II – wychowawca młodych pokoleń”. Naszą szkołę reprezentowały Krystyna Falkowska i Katarzyna Wittstock z kl. I B.

Krystyna Falkowska uplasowała się na 13 pozycji wśród 34 uczestników, co niewątpliwie jest sukcesem zważywszy, iż w opinii uczestników konkurs był  trudny.

Każdy uczestnik olimpiady otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę książkową. Wracaliśmy do domu w dobrych nastrojach oraz z chęcią udziału w następnych edycjach olimpiady.

W. Cieślicki

 

V Sztumska Gala Wolontariatu

Już po raz piąty władze Sztumu piękną Galą uczciły Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który przypada na 05 grudnia. V Sztumska Gala Wolontariusza odbyła się 02 grudnia br. Wzorem lat poprzednich na tę uroczystość zostali zaproszeni wolontariusze z całej gminy. Wśród nich byliśmy i my, czyli Szkolne Koło Caritas. Najpierw przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum powitał nas burmistrz p. Leszek Tabor. Następnie cały korowód, z balonami i transparentami, przeszedł do Kinoteatru, gdzie miała miejsce zasadnicza część uroczystości. W programie Gali były przede wszystkim podziękowania dla ludzi, którzy swoją pracą pomagają potrzebującym, oraz występy uświetniające uroczystość. Na zakończenie zostaliśmy zaproszeni na poczęstunek rozpoczęty pokrojeniem okolicznościowego tortu.

Podczas Gali mieliśmy możliwość, jak w każdym roku, przekonać się, że wolontariusze to ludzie w różnym wieku i różnej kondycji fizycznej. Cieszymy się, że jesteśmy wśród nich. Naszą radość potęguje fakt, że do Koła należą uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, od I do IV klas. W tym roku jest nas 36.

W Gali uczestniczyli: Sylwia Walukiewicz, Nikolina Markowicz, Agnieszka Markiewicz, Katarzyna Ossowska, Weronika Zalewska i Adam Węgliński z klasy IV b; Kinga Dolecka z klasy III g; Patrycja Kamińska, Katarzyna Orłowska, Marzena Waszczuk, Magdalena Kotecka, Dominika Śliwińska i Klaudia Zbiciak z klasy III b; Maja Falkowska, Patrycja Kruszyńska, Justyna Kulpa, Paulina Ilbegi, Agata Ambroszkiewicz, Claudia Kozakiewicz, Dorota Kapuścińska i Alicja Sobocińska z klasy II b; Małgorzata Książak, Jarosław Biskup i Bartosz Sidorowicz z klasy II c; Joanna Kopacz, Bartosz Langowski i Bartosz Szczupliński z klasy I f oraz Wiktoria Czapla,  Aleksandra Jędrzejewska i Jakub Ścisłowski z klasy I c.

Halina Żyra

 

XXVI Olimpiada Teologii Katolickiej

Dnia 17 listopada 2015 r. odbył się szkolny etap XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej, w tym roku pod hasłem: „Święty Jan Paweł II – wychowawca młodych pokoleń”. W zmaganiach uczestniczyło 6 osób. Ich zadaniem było rozwiązanie testu pisemnego oraz udzielenie odpowiedzi na otwarte pytania - określające stopień przyswojenia wiadomości na podstawie wskazanych lektur.

I miejsce zajęła Krystyna Falkowska z kl. I B, która zdobyła 28 punktów. Na II miejscu uplasowała się Katarzyna Wittstock z kl. I B (24,5 pkt.), zaś III – należało do Sebastiana Prokopowicza z kl. II B (19 pkt.). Do etapu diecezjalnego zakwalifikowały się Krystyna Falkowska i Katarzyna Wittstock.

Za organizację Olimpiady oraz przygotowanie uczniów odpowiadają p.p. W. Cieślicki, H. Żyra i ks. A. Pazdyk.

 

Symbole Światowych Dni Młodzieży w naszej parafii

W Niedzielę Wielkanocną, 22 kwietnia 1984 roku, św. Jan Paweł II dokonał zamknięcia Drzwi Świętych. W chwilę później, w atrium Bazyliki Świętego Piotra, przekazał Krzyż Roku Świę

tego młodzieży i powiedział:Umiłowani młodzi, u kresu Roku Świętego powierzam wam znak tego Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa. Ponieście Go na cały świat jako znak miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie.

Symbole, w czasie obchodów Światowych Dni Młodzieży, są obecne w miejscu centralnych wydarzeń. W czasie poprzedzającym spotkanie młodych z Ojcem Świętym, pielgrzymują po kraju, który organizuje to spotkanie.

Do parafii św. Anny w Szumie zostały przekazane wieczorem 22 listopada br. Są to Krzyż Roku Świętego, czyli drewniany krzyż o wymiarach: 380 cmx 175 cm, nazywany dziśKrzyżem Światowych Dni Młodzieży i ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani), najbardziej czczony wizerunek Maryi we Włoszech.

Młodzież naszej szkoły miała możliwość uczestniczyć w modlitewnym czuwaniu przy symbolach. Miało to miejsce 23 bm. od godziny 9.00 do 10.00. Na czuwanie złożyły się rozważania i pieśni oraz indywidualne modlitwy.

W czuwanie zaangażowali się uczniowie klas III f, I g, II c oraz ci, którzy uświetnili ten czas śpiewem: Magdalena Kotecka z klasy III b, Alicja Sobocińska z klasy II b, Kamila Umińska i Daniel Szarszewski z klasy III c.

Organizatorem czuwania w naszej parafii był ks. Adrian Pazdyk, którego wsparli nauczyciele: Halina Żyra, Jolanta Mroczkowska i Waldemar Cieślicki.

Za przygotowanie czuwania i udział w nim wszystkim serdecznie dziękujemy.

Przypominamy, że Światowe Dni Młodzieży w Krakowie potrwają od 26 do 31 lipca 2016 roku. Przybycie do Krakowa potwierdził Ojciec Święty Franciszek.

Halina Żyra i ks. Adrian Pazdyk.

 

Stypendia Starosty

19 listopada odbył się uroczysty apel, podczas którego zostały wręczone Stypendia Starosty przyznawane za bardzo dobre wyniki w nauce. Nagrody wręczali przedstawiciele Starostwa: naczelnik wydziału edukacji, pani Aneta Kwiatkowska oraz członek zarządu pan Zbigniew Zwolenkiewicz. Naszym stypendystom serdecznie gratulujemy Ji życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Wyróżnieni uczniowie:

1. Mateusz Giecewiecz

 2. Seweryn Piórkowski

 3. Sebastian Falkowski

 4. Karolina Agata Książak

 5. Martyna Brytan

 6. Nikolina Markowicz

 7. Michał Maciej Grzona

 8. Natalia Piekańska

 9. Weronika Zalewska

 10. Adam Węgliński

 11. Mikołaj Bereziuk

 12. Daniel Brunow

 

Wręczenie dyplomów czeladniczych

Tradycyjnie już, Cech Rzemiosł Różnych  w Sztumie zorganizował uroczystość wręczenia dyplomów czeladniczych. Odbyła się ona na zamku sztumskim 5 XI 2015 r. Wzięli w niej udział absolwenci klas zasadniczych Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica  w Barlewiczkach oraz  Zespołu Szkół w Dzierzgoniu, którym udało się zakończyć naukę zdobyciem  kwalifikacji  zawodowych. Uroczystość uświetniło swoją obecnością wielu zaproszonych gości. Do grona rzemieślników dołączyło 27 absolwentów naszej szkoły: 1 murarz – tynkarz, 10 stolarzy, 11 mechaników i 1 elektromechanik pojazdów samochodowych  oraz 4 fryzjerki. Młodzi czeladnicy usłyszeli wiele ciepłych życzeń  od zaproszonych gości. Pani dyrektor Marzena Zawisza, w imieniu dyrekcji  i Rady Pedagogicznej naszej szkoły, wręczyła  listy  gratulacyjne czeladnikom oraz listy pochwalne dla ich rodziców.

Jako szkoła byliśmy współorganizatorem uroczystości, zadbaliśmy więc o wystawienie pocztu sztandarowego, utworzenie tradycyjnego szpaleru, a także przygotowanie występu artystycznego. Część naszego zespołu muzycznego przebywa na praktyce zagranicznej w Wielkiej Brytanii, swój talent wokalny prezentowała więc jedynie Alicja Sobocińska, której śpiew zrobił na gościach ogromne wrażenie.

MBl

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W piątek, 23 października 2015 r. w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości wzięli udział  stypendyści z powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kartuskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, starogardzkiego, sztumskiego i tczewskiego, którym nagrody wręczał wojewoda pomorski Ryszard Stachurski. W całym województwie pomorskim wyróżnionych w ten sposób zostało ponad dwustu uczniów. W tak doborowym towarzystwie znalazł się uczeń naszej szkoły, Mateusz Giecewicz z kl. III C. Mateusz, już po raz drugi został wytypowany do stypendium. W tym roku  - za średnią 5,31.

Gratulujemy !

M.Bl.

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W piątek, 23 października 2015 r. w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości wzięli udział  stypendyści z powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kartuskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, malborskiego, starogardzkiego, sztumskiego i tczewskiego, którym nagrody wręczał wojewoda pomorski Ryszard Stachurski. W całym województwie pomorskim wyróżnionych w ten sposób zostało ponad dwustu uczniów. W tak doborowym towarzystwie znalazł się uczeń naszej szkoły, Mateusz Giecewicz z kl. III C. Mateusz, już po raz drugi został wytypowany do stypendium. W tym roku  - za średnią 5,31.

Gratulujemy !

M.Bl.

 

Dzień Papieski w naszej szkole

XV Dzień Papieski obchodzony w całym kraju 11 października br. w naszej szkole uczciliśmy uroczystością, która odbyła się 13 bm.

Na tę okoliczność nauczyciele wraz z uczniami przygotowali okolicznościowy program. Złożyły się na niego informacje o św. Janie Pawle II (przede wszystkim podkreślające wyjątkowość pontyfikatu tego wielkiego Polaka), wiersze o Papieżu i dla Papieża, pieśni oraz prezentacje multimedialne. Tłem występu młodzieży była pięknie zaaranżowana dekoracja tematycznie związana z hasłem XV Dnia Papieskiego – Jan Paweł II - Patron Rodziny.

Uroczystość przypomniała postać św. Jana Pawła II i jego naukę, a także skłoniła do refleksji, przypominając słowa Papieża - Polaka: Wartości człowieka nie mierzy się tym, co posiada, lecz tym, kim jest.

W uroczystości udział wzięli: Maja Falkowska, Adrianna Maliszewska, Alicja Sobocińska i Justyna Kulpa z klasy II b; Magdalena Kotecka z klasy III b oraz nasza była uczennica Angelika Wiciel.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

Halina Żyra, Jolanta Mroczkowska, Waldemar Cieślicki i ks. Adrian Pazdyk

 

Konkurs recytatorski

8 X 2015 r. w bibliotece szkolnej odbył się konkurs recytatorski „Czy matematyka może być poezją, czy poezja może być matematyką?” związany z Rokiem Matematyki na Pomorzu. Wzięło w nim udział 11 uczestników recytujących wiersze tematycznie  związane z matematyką. Najwyżej jury oceniło wystąpienie Katarzyny Wittstock z klasy I B, która przedstawiła swoją interpretację wiersza Hanny Garygi „Matematyka i poezja”. Drugie miejsce zajęła Magda Kotecka za „Zwariowaną geometrię” Wiktora Lenkiewicza. Po burzliwej dyskusji trzecie miejsce przyznano Alicji Ołdak z II C oraz Adriannie Maliszewskiej z II B. Alicja przedstawiła swój własny wiersz „Dzień ucznia”, zaś Ada  - „Matematykę”. Dyplomy i nagrody zwycięzcy otrzymają podczas uroczystego apelu podsumowującego obchody Roku Matematyki.

Drugą część imprezy szkolnej stanowił koncert poezji śpiewanej. Publiczność usłyszała piosenki z tekstami znanych poetów: K. I. Gałczyńskiego, A. Asnyka, A. Ziemianina, M. Zembatego w wykonaniu Daniela Szarszewskiego, Angeliki Wiciel i Magdy Koteckiej.

 

Grupa październikowa pakuje walizki

Walizki pakują już uczniowie klas trzecich, którzy wkrótce rozpoczynają swoje praktyki zawodowe. W okresie 18 października – 14 listopada w Plymouth, w Wielkiej Brytaniiw ramach projektu  "Zdobywamy doświadczenie w Europie - praktyki zawodowe przymiarką do współczesnego rynku pracy",  doświadczenie zawodowe zdobywać będzie 5 informatyków, 9 techników żywienia i usług gastronomicznych oraz 4 techników pojazdów samochodowych. Swoją ojcowską opieką otoczy ich 2 opiekunów: p. D. Wesołowski i p. Z. Kraszewski.  Zakończyły się już kilkumiesięczne  zajęcia z języka angielskiego. Przed wyjazdem uczniów czekają  jeszcze warsztaty kulturowo- pedagogiczne, czyli zdobywanie wiedzy na temat angielskich zwyczajów, angielskiej kuchni oraz mentalności Brytyjczyków. Tak, jak podczas poprzednich praktyk zawodowych partnerem  szkoły jest Tellus Education Grup, dbająca o zakwaterowanie uczniów u angielskich rodzin, zapewniająca miejsce praktyk, międzynarodowe spotkania młodzieży, wspólne wycieczki w soboty, klub filmowy, spotkania konwersacyjne orazuczestnictwo w programie stażowym APT Level 2 Award - „Przygotowanie do życia zawodowego”. Uczniowie, tak jak absolwenci otrzymają dokumenty potwierdzające nabycie umiejętności.

 

Absolwenci na stażu w Wielkiej Brytanii

13 września w ramach projektu „Zdobywamy doświadczenie w Europie - praktyki zawodowe przymiarką do współczesnego rynku pracy"  jako pierwsza w tym roku szkolnym wyjechała grupa, składająca się z absolwentów:  6 informatyków oraz 4 techników żywienia i usług gastronomicznych. Szkoła zapewniła im utrzymanie podczas trzymiesięcznego pobytu w Plymouth, przygotowanie językowe w postaci 30 godzin zajęć przed wyjazdem oraz koszty biletów lotniczych. Ponadto uczestnicy staży zawodowych otrzymali kieszonkowe zabezpieczające im pokrycie wszystkich innych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem. Na zakończenie staży absolwenci otrzymają dokumenty potwierdzające nabycie umiejętności: Europass Mobilność i APT Level 2 Award. Oba dokumenty są rozpoznawalne i honorowane na terenie całej UE. Oprócz tego wszyscy otrzymają referencje od brytyjskich pracodawców. Powrót planowany jest na 5 grudnia.

 

Wycieczka do Sejmu

                W środę 16 września uczniowie naszej szkoły dzięki uprzejmości posła Platformy Obywatelskiej Jana Kulasa zwiedzali Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

                Podróż do Warszawy rozpoczęliśmy wczesnym rankiem. Po pięciu godzinach jazdy dotarliśmy na ulicę Wiejską, do bram sejmowych. Tam już czekał na nas pan poseł. Na początku przybliżył on naszej młodzieży sylwetki znanych ludzi Pomorza: Lecha Wałęsy, Bogdana Borusewicza czy Macieja Płażyńskiego który zginął w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 roku. Wycieczkę po gmachu Sejmu rozpoczęliśmy od obejrzenia sali posiedzeń. Następnym punktem zwiedzania była sala obrad izby wyższej naszego parlamentu czyli Senatu. Dzięki uprzejmości marszałka Senatu Bogdana Borusewicza mieliśmy możliwość odwiedzenia również jego gabinetu.

                Poseł Jan Kulas planował także zwiedzanie gabinetu - według konstytucji - drugiej osoby w państwie, czyli marszałka Sejmu. Niestety, ze względu na nieplanowane wcześniej posiedzenie Sejmu nie było to możliwe. Okazało się, że trwały właśnie obrady Konwentu Seniorów. Następnym punktem naszej wycieczki była sala kolumnowa. To słynna sala, w której obradowała komisja śledcza w sprawie afery Rywina. Równie atrakcyjnym fragmentem wycieczki był obiad zjedzony przez nas w stołówce sejmowej. Po posiłku nasz gospodarz śpieszył się na obrady Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, a my wróciliśmy do autobusu. Po kolejnych pięciu godzinach podróży zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy ze świata, gdzie decyduje się o losach państwa - do szkoły.