Absolwenci

Pasowanie na czeladnika .

 Grupa szesnastu  zeszłorocznych absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którym udało się zakończyć naukę zdobyciem  kwalifikacji  zawodowych,  wzięła udział w uroczystości pasowania na czeladnika. Przygotowane z wielką galą przez Cech Rzemiosł Różnych, wydarzenie odbyło się na Zamku Sztumskim  6 XI 2014 r. Do grona rzemieślników dołączyli murarze, stolarze, mechanicy samochodowi, elektrycy oraz jeden fryzjer. Na uroczystości obecne były władze naszego miasta, proboszczowie obu parafii, dyrekcja szkoły, rzemieślnicy - pracodawcy, kierownik urzędu pracy. Młodzi czeladnicy usłyszeli wiele ciepłych życzeń  od zaproszonych gości. Pani dyrektor Marzena Zawisza, w imieniu dyrekcji  i Rady Pedagogicznej, wręczyła  listy  gratulacyjne czeladnikom oraz listy pochwalne dla rodziców.

W uświetnienie wydarzenia  zaangażowani zostali obecni uczniowie. Tworzyliśmy poczty sztandarowe oraz szpaler, przez który przechodzili pasowani czeladnicy. Na zakończenie uroczystości grupa wokalno – muzyczna przedstawiła program artystyczny. Wykonawcy, w osobach Daniela Szarszewskiego, Magdy Koteckiej, Angeliki Wiciel, Kamili Umińskiej, Alicji Sobocińskiej i Kamila Ludorfa zebrali wiele gratulacji i słów uznania od obecnych gości.