Zastępstwa

Zmiany w planie zajęć edukacyjnych

w dniu 23 luty 2018 piątek

A. Brzustewicz, H. Łukomska, Z.Kraszewski– zwolnienie ze świadczenia pracy

 

 

I A

1)       bz

2)       bz

3)       bz

4)       do domu

5)       do domu

 

II A

1)       na 945

2)       na 945

3)       gr j.ang KM bz,  gr j. niem AB zajęcia z HS

4)       gr j.ang KM bz,  gr j. niem AB zajęcia z HS

5)       bz

6)       bz

7)       bz

 

II B

1)       bz

2)       bz

3)       gr j.ang KB bz,  gr j. niem AB zajęcia z HS

4)       gr j.ang KB bz,  gr j. niem AB zajęcia z HS

5)       bz

6)       bz

7)       bz

8)       bz

 

II C

1)       bz

2)       bz

3)       gr j. ang NM bz, gr j.niem AB zajęcia z HS

4)       gr j. ang NM bz, gr j.niem AB zajęcia z HS

5)       bz

6)       bz

7)       bz

8)       bz

III A

1)       gr j. ang KM bz, gr j. niem AB na 850

2)       bz

3)       zajęcia z MBl

4)       bz

5)       bz

6)       bz

III B

1)       gr j. ang KM bz, gr j. niem AB na 850

2)       bz

3)       bz

4)       bz

5)       bz

6)       bz

7)       bz

 

 

                            III C

1)       na 850

2)       bz

3)       bz

4)       bz

5)       bz

6)       bz

7)       bz

IV A

1)       bz

2)       bz

3)       bz

4)       bz

5)       gr j. ang NM bz, gr j.niem AB zajęcia z HS

6)       gr j. ang NM bz, gr j.niem AB zajęcia z HS

7)       gr AB zajęcia z HS

8)       do domu

IV B

1)       bz

2)       bz

3)       bz

4)       bz

5)       gr j. ang KM bz, gr j.niem AB zajęcia z HS

6)       gr j. ang KM bz, gr j.niem AB zajęcia z HS

 

IV C

1)       bz

2)       bz

3)       bz

4)       bz

5)       gr j. ang KB bz, gr j.niem AB zajęcia z HS

6)       gr j. ang KB bz, gr j.niem AB zajęcia z HS

 

 

 

I