Podręczniki

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA

 

UWAGA!

 

Podręczniki do I klasy trzyletniej SZKOŁY BRANŻOWEJ pierwszego stopnia zostaną podane na początku września 2017.

Podręczniki z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCHdo I klasy TECHNIKUM  zostaną podane na początku września 2017.

 

PRZEDMIOTY OGÓLNE

TECHNIKUM

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ROLNIK

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

SPRZEDAWCA

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

KKZ ROLNIK