Egzaminy zawodowe

TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2017

EGAZMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Sesja czerwiec – lipiec  2017

UWAGA

UCZNIOWIE SĄ ZOBOWIĄZANI  DO OSOBISTEGO ODBIORU INDYWIDUALNEGO HARMONOGRAMU ZDAWANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEZGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 

Część pisemna:   20  czerwca  2017:

Ø  godz.1000    sala nr 1 ( R.03)– ( hala sportowa)

Ø  godz.1000    sala nr 2 (R.03.- 24, E.12 - 17) – (sala gimnastyczna)

Ø  godz.1000    sala nr 3 (T.06 )-  (sala 2i)

Ø  godz.1000    sala nr 4 (T.06 – 8, T.04. – 1, A.18 – 7)- (sala 6)

·        

Ø  godz.1200    sala nr 2 (R.16.- 14, E.13 – 9, B.33 -13, M.12 -9 ) – (sala gimnastyczna)

Część praktyczna: model D

Ø  26 czerwca 2017

·         godz.  1300   sala nr 2 (sala gimnastyczna warsztaty) – (R.16. -16; B.33 - 13)

Część praktyczna kwalifikacja E.12.:

·         30 czerwca, 1 lipca 2017

 

Lp

Data

Zmiana

Liczba zdających

1.

30.06.2017

II

4

2.

III

4

3.

01.07.2017

I

4

4.

II

4

5.

III

1


Część praktyczna kwalifikacja E.14.:

·         27 czerwca 2017

 

Lp

Data

Zmiana

Liczba zdających

1.

27.06.2017

I

1

 

Część praktyczna kwalifikacja E.13:

·         19 i 21 czerwca 2017

Lp

Data

Zmiana

Liczba zdających

1.

19.06.2017

III

5

2.

21.06.2017

III

4

 

Część praktyczna kwalifikacja A.18.:

·         od 30 czerwca  do 02  lipca 2017

Lp

Data

Zmiana

Liczba zdających

1.

30.06.2017

I

3

2.

II

3

3.

III

3

4.

01.07.2017

I

3

5.

II

3

6.

III

3

7.

02.07.2017

I

2

 

Część praktyczna kwalifikacja T.06.:

·         30 czerwca, 03, 04  lipca 2017

Lp

Data

Zmiana

Liczba zdających

1.

30.06.2017

I

3

2.

II

3

3.

III

3

4.

03.07.2017

I

3

5.

II

3

6.

III

3

7.

04.07.2017

I

3

8.

II

3

9.

III

3

10.

05.07.2017

I

3

11.

II

2

12.

III

2


Część praktyczna kwalifikacja R.03.:

·         od 16 czerwca do 1 lipca 2017

Lp

Data

Zmiana

Liczba zdających

1.

16.06.2017

I

3

2.

II

3

3.

17.06.2017

I

3

4.

II

3

5.

18.06.2016

I

3

6.

II

3

7.

19.06.2017

I

3

8.

II

3

9.

20.06.2017

II

3

10.

21.06.2017

I

3

11.

II

3

12.

22.06.2017

I

3

13.

II

3

14.

23.06.2017

I

3

15.

II

3

16.

24.06.2017

I

3

17.

II

3

18.

25.06.2017

I

3

19.

II

3

20.

29.06.2017

I

3

21.

II

3

22.

30.06.2017

I

3

23.

II

3

24.

01.07.2017

I

3

25.

II

2

 

Część pisemna  12.06.2017 (technik żywienia i gospodarstwa domowego)

Ø  godz. 1200

Część praktyczna :

Ø  13 czerwca 2017  godz. 900 ( technik rolnik, technik żywienia i gospodarstwa domowego

Ø  4 lipca 2017 godz. 900 kucharz małej gastronomii –

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2017-TERMINY