Aktualności

UWAGA

SPOTKANIE Z RODZICAMI ODBĘDZIE SIĘ

19.09.2017 o GODZINIE 16.30

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W BARLEWICZKACH

ZAPRASZAMY

 

 

Internacka integracja

Początek roku szkolnego to czas integracji nie tylko klas pierwszych w szkole, ale także mieszkańców internatu, którymi są uczniowie z różnych szkół i klas. Dlatego już 11 września br. zostało zorganizowane ognisko. Przygotowaniem jego zajęli się mieszkańcy placówki wraz z kierownikiem internatu p. H. Stępień – Grajewską i p. D. Wesołowskim. W czasie trwania spotkania młodzież miała okazję do wypełnienia innych niż codziennie zadań, bliższego poznania się, a także innej formy kontaktu z wychowawcami, p. H. Żyrą i p. M. Borko.

Wprawdzie jesienny chłodek nie sprzyjał dłuższemu siedzeniu przy ognisku, jednak już pieczenie kiełbasek, towarzyszące mu rozmowy i żarty były przyjemnym przeżyciem.

H. Żyra

UWAGA!

KONKURS PLASTYCZNY

Używasz –przegrywasz
organizowany
przez
Komendę
Powiatową Policji
w Sztumie

 • Do konkursu należy zgłaszać prace tematyczne wykonane dowolną techniką
  na papierze w formacie A3.

  Praca wykonana indywidualnie.
  Każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę.

  Termin składania prac: 26 września 2017 r. do jednego z niżej wymienionych nauczycieli

  Sposób opisania pracy: na odwrocie pracy
  a) imię i nazwisko
  b) wiek
  c) klasa
  d) nazwa szkoły
  e) pieczątka szkoły (n-l)

  Szczegółowych informacji udzielają:
  p. Monika Borko (pedagog szkolny)
  p. Agnieszka Iwańska-Warczak (sala nr 13)
  p. Nadiya Markiewicz (sala nr 8)